15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2008 09:06

憫耕者

何代何王不戰爭,
盡從離亂見清平。
如今暴骨多於土,
猶點鄉兵作戍兵。

 

Mẫn canh giả

Hà đại hà vương bất chiến tranh,
Tận tòng ly loạn kiến thanh bình.
Như kim bạo cốt đa ư thổ,
Do điểm hương binh tác thú binh.

 

Dịch nghĩa

Đời nào, vua nào mà chẳng đánh nhau
Cứ hết thời loạn lạc lại đến thời bình
Như bây giờ bao nhiêu xương vùi nát trong đất
Còn vẫn cứ lấy lính làng đi làm lính thú

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Đời nảo vua nao chẳng chiến tranh
Hết phen ly loạn sẽ thanh bình
Bằng nay xương nát vùi trong đất
Còn chấm dân binh làm chiến binh


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thời đại nào, vua nào, chẳng đánh?
Ly loạn xong rồi cũng thanh bình
Nay xương đã rải khắp miền
Lại còn mang nốt ra biên lính làng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đời nào vua chẳng khởi đao binh
Loạn lạc đi qua hưởng thái bình
Xương cốt đến nay vùi chật đất
Dân binh sao phải bắt tùng chinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời