Lông trắng vương tùng biếc
Cỏ thu úa vì sương
Thành Yên nhiều bão tố
Cát chiều bay đỏ đường
Sống trên đời nam tử
Hưởng vui sao muộn màng
Chức quan gây tù túng
Muôn dặm khô héo lòng
Ra cửa gặp bạn cũ
Mặt già chuyện đỏ bừng
Lông mày dài như chổi
Chẳng quét nỗi sầu mang

tửu tận tình do tại