Hoa thời tiết ấm dễ sinh sôi
Ngày đó Tiền Đường đẹp tuyệt vời
Toan hý lại thôi con ngựa đốm
Liễu đê ông Bạch tựa buông roi

tửu tận tình do tại