Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Bích Ngô (1 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 10/07/2006 10:25 bởi Vanachi
Viên Bất Ước 袁不約 tự Hoàn Phác 還樸, năm sinh mất không rõ, đỗ tiến sĩ năm Trường Khánh thứ 3 (823) đời Đường Mục Tông.