Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Trường An (23)

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 10:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 15:13

長安夜遊

鳳城連夜九門通,
帝女皇妃出漢宮。
千乘寶蓮珠箔卷,
萬條銀燭碧紗籠。
歌聲緩過青樓月,
香靄潛來紫陌風。
長樂曉鐘歸騎後,
遺簪墮珥滿街中。

 

Trường An dạ du

Phụng thành liên dạ cửu môn thông,
Đế nữ hoàng phi xuất Hán cung.
Thiên thặng bảo liên châu bạc quyển,
Vạn điều ngân chúc bích sa lung.
Ca thanh hoãn quá thanh lâu nguyệt,
Hương ái tiềm lai tử mạch phong.
Trường Lạc hiểu chung quy kỵ hậu,
Di trâm đoạ nhĩ mãn nhai trung.

 

Dịch nghĩa

Thành phượng mấy đêm liền chín cửa mở thông thống,
Các bà chúa và cung phi từ cung Hán ra chơi
Ngìn xe báu, cuốn cao rèm châu
Muôn đuốc bạc, ánh lồng the biếc
Dưới trăng, tiếng hát khoan thai vẳng qua lầu thắm
Theo gió, hương thơm từ những đường tía đưa về
Sau hồi chuông mai, đoàn kỵ đã về cugn Trường Lạc
Trên đường phố đầy những trâm vãi, hoa rơi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Thành phượng đêm đêm chín cửa thông
Hoàng phi công chúa bước ra cung
Xe đi ngàn cỗ rèm châu cuốn
Nến thắp muôn cây lụa biếc lồng
Trăng rọi lầu xanh êm tiếng hát
Gió qua dặm tía đẫm hương nồng
Sau hồi chuông sáng về Trường Lạc
Đầy phố trâm rơi, phấn rụng hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mấy đêm, thành Phượng mở liền,
Bà phi, công chúa, từ miền cung ra.
Nghìn xe quý vén màn là,
Muôn cây đưốc bạc sáng loà the hoa.
Lầu trăng, tiếng hát vọng qua,
Hương thơm gió thoảng bay ra khắp đường.
Ngựa về, Trường Lạc rền chuông,
Hoa rơi, trâm vãi trên đường đó đây...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Phượng mấy đêm liền mở cửa
Cung phi và công chúa ra chơi
Nghìn xe cao cuốn rèm châu
Muôn vàn đuốc bạc sáng ngời lồng the
Ca thanh vẳng tiếng qua lầu nguyệt
Gió đem hương từ các ngả đường
Lính về Trường Lạc sau chuông
Trâm rơi hoa rớt đầy đường xá chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thành phượng đêm đêm mở cửa thường
Phi tần công chúa dạo chơi đường
Rèm châu cao cuốn nghìn xe trẩy
Màn lụa êm lồng vạn đuốc dương
Tiếng hát lầu xanh lay ánh nguyệt
Gió đàn dặm tía ngát mùi hương
Kỵ về Trường Lạc tan chuông sớm
Trâm vãi hoa rơi khắp phố phường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời