Thuyền như lá chèo lan nho nhỏ
Xuống Cẩm Xuyên bước nhỏ hồng trang
Biết chăng lệ nhỏ sóng xanh
Gió thu sen úa những cành uyên ương

tửu tận tình do tại