30/06/2022 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 07
竹枝詞其七

Tác giả: Vương Quang Duẫn - 王光允

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2014 13:44

 

Nguyên tác

蘭橈小小葉為船,
蕩漾紅妝下錦川。
淚落清波君不見,
秋風吹老並頭蓮。

Phiên âm

Lan nhiêu tiểu tiểu diệp vi thuyền,
Đãng dạng hồng trang há Cẩm Xuyên[1].
Lệ lạc thanh ba quân bất kiến,
Thu phong xuy lão tịnh đầu liên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thuyền như lá chèo lan nho nhỏ
Xuống Cẩm Xuyên bước nhỏ hồng trang
Biết chăng lệ nhỏ sóng xanh
Gió thu sen úa những cành uyên ương
[1] Sông ở Thành Đô, là phụ lưu lớn nhất của sông Dân, truyền thuyết nói xưa phụ nữ đất Thục dệt gấm, đem giặt vào nước sông này, lụa sẽ lên màu rất sáng và đẹp nên dòng sông được đặt tên là Cẩm Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Quang Duẫn » Trúc chi từ kỳ 07