Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/08/2008 11:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/06/2018 22:18

聖泉宴

披襟乘石磴,
列籍俯春泉。
蘭氣熏山酌,
松聲韻野弦。
影飄垂葉外,
香度落花前。
興洽林塘晚,
重岩起夕煙。

 

Thánh Tuyền yến

Phi khâm thừa thạch đặng,
Liệt tịch phủ xuân tuyền.
Lan khí huân sơn chước,
Tùng thanh vận dã huyền.
Ảnh phiêu thuỳ diệp ngoại,
Hương độ lạc hoa tiền.
Hứng hợp lâm đường vãn,
Trùng nham khởi tịch yên.

 

Dịch nghĩa

Vén áo ngồi lên bậc thềm đá,
Người trong bàn tiệc cúi xem suối xuân.
Mùi thơm hoa lan quyện vào rượu vùng núi,
Tiếng gió thông hoà với khúc nhạc nơi thôn quê.
Bóng soi dưới nước thấp thoáng bên ngoài đám lá rủ,
Hương bay theo tới trước những bông hoa rụng.
Hứng thú thấm đẫm lên rừng cây và mặt nước lúc chiều xuống,
Từ các lớp núi trùng điệp, khói hoàng hôn bay lên.


Vương Bột mùa xuân năm Tổng Chương thứ 2 (669) làm Hịch kê văn 檄雞文 bị Cao Tông trục xuất khỏi phủ Bái vương, từ tháng 5 bắt đầu chơi đất Thục, rồi Tử Châu. Bài thơ này sáng tác mùa xuân năm Tổng Chương thứ 3 (670), trong thời gian thực hiện chuyến du ngoạn này. Thánh Tuyền ở trong núi Huyền Vũ, nay ở đông nam huyện Trung Giang, tỉnh Tứ Xuyên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Phất phơ tràng áo bước lên non
Ngoảnh lại bên đình lạch suối con
Bầu sánh cúc pha ba chén cạn
Vần lơi tùng thét mấy cung dồn
Lơ thơ bóng rủ ngoài cành lọn
Ngào ngạt hoa bay trước gió tuôn
Rừng vắng tà tà say ngắm cảnh
Lô xô len đá khói đùn đùn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Choàng áo lên bậc đá
Xếp sách xuống suối xuân
Hơi lan ngấm rượi núi
Tùng reo đàn hoà âm
Ngoài bay bóng lá rụng
Hương nồng trước hoa rơi
Bếp chiều thêm cao hứng
Khói len đá đêm hơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ghế bằng đá, vén áo ngồi,
Suối xuân, khách tiệc ghé người cúi xem.
Hương lan quyện với mùi men,
Tiéng thông hoà với nhạc miền đồng quê.
Lá cây, bóng rủ lê thê,
Hoa thơm còn vẫn thoảng về lúc rơi.
Chiều tà, rừng, suối, hứng khơi,
Khói đêm mờ mịt khắp trời núi non...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vén vạt áo ngồi lên bậc đá
Đặt sách bên, cúi để xem khe
Hương lan toả tiệc thơm ghê
Thông reo vi vút đàn quê phụ hoà
Bên ngoài lá bay là là cảnh
Trước mắt hoa rơi thoảng hương thơm
Hứng hoà với cảnh ao chuôm
Núi đồi chiều xuống khói vương khắp miền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vén áo ung dung ngồi ghế đá
Cúi đầu mê mẩn ngắm khe xuân
Hương lan quyện thơm lừng rượu núi
Khúc nhạc quê đàn hoạ gió thông
Hình bóng phất phơ cành lá rũ
Hoa rơi thoang thoảng đượm hương nồng
Chiều hôm cảm hứng trào khôn tận
Khói toả hoàng hôn phủ núi rừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vén áo ngồi lên đá,
Cúi đầu ngó xuống khe.
Lan hoà thơm rượu núi,
Thông quyện tiếng đàn quê.
Lá rũ hình lay động,
Hoa rơi hương thoảng về.
Rừng chiều thêm thú vị,
Dâng khói rợp sơn khê.


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo nâng ngồi bậc đá thềm,
Người trong bàn tiệc cúi xem xuân dòng.
Lan thơm quyện rượu non vùng,
Nhạc quê hoà với gió thông vui vầy.
Bóng soi nước đám lá cây,
Thoảng hương tới trước hoa bay rụng rời.
Nước, cây chiều xuống hứng rơi,
Khói sương mù mịt chân trời núi non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Ngồi lên ghế đá chênh vênh
Cúi đầu nhìn xuống khe xuân tuôn tràn
Mùi lan hoà rượu man man
Trời quê thông quyện tiếng đàn chơi vơi
Hương bay trước lúc hoa rơi
Gió chiều lừng thổi tơi bời lá bay
Rừng chiều vui với cỏ cây
Hoàng hôn khói toả nhẹ bay núi ngàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời