Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 14/12/2012 16:36

江上

江水漾西風,
江花脫晚紅。
離情被橫笛,
吹過亂山東。

 

Giang thượng

Giang thuỷ dạng tây phong,
Giang hoa thoát vãn hồng.
Ly tình bị hoạnh địch,
Xuy quá loạn sơn đông.

 

Dịch nghĩa

Gió tây thổi mặt nước gợn thành sang,
Hoa chiều bên sông không hồng.
Tình cảm chia ly bị tiếng sáo ngang ngược,
Thổi qua rặng núi bên đông.


Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 71, bản Gia tĩnh nhà Minh. Bài này tả tình cảm chia ly trên sông, dùng những cụm từ “tây phong”, “vãn hồng”, “hoạch định”, “loạn sơn” càng làm buồn thêm trước tình cảm chia ly.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Gió tây xô gợn sóng,
Sông nước hoa không hồng.
Ly biệt trong tiêu trúc
Thổi qua rặng núi đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trên sông

Nước sông, gió Tây cuốn
Hoa sông, thu đã về
Tiễn bạn, chợt sáo thổi
Tiếng buồn như nỗi lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thu mặt nước bềnh bồng
Hoa sông lạnh lẽo vẻ hồng bợt phai
Chia ly nặng mối cảm hoài
Giận sao tiếng sáo thổi ngoài non đông

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió tây thổi nước gợn thành dòng,
Hoa lạnh bên sông chiều bớt hồng.
Tình cảm biệt ly vì sáo nhạt,
Thổi qua rặng núi ở bên đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời