Hoa động nở thấu trời thơm ngát,
Cầu Xích Lan suối lượn ba vòng.
Lạc lối vì năm sau cầu gãy,
Nguồn tiên gần mà rất xa xăm.

tửu tận tình do tại