Lũng hang cờ phướn cắm đầy,
Dội qua vách núi chim bay kêu đàn.
Vào động phấn khích mê man,
Tiếng chuông tiếng tụng hân hoan mặt người.

tửu tận tình do tại