26/11/2022 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến Viêm Kỷ Dậu thập nhị nguyệt ngũ nhật tị loạn Cáp Hồ sơn thập tuyệt cú kỳ 03
建炎己酉十二月五日避亂鴿湖山十絕句其三

Tác giả: Vương Đình Khuê - 王庭珪

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 18:09

 

Nguyên tác

幡竿插入千巖底,
鳥語飛來絕壁間。
洞口行人迷處所,
不知鐘梵鎖孱顏。

Phiên âm

Phiên can sáp nhập thiên nham để,
Điểu ngữ phi lai tuyệt bích gian.
Động khẩu hành nhân mê xứ sở,
Bất tri chung phạn toả sàn nhan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lũng hang cờ phướn cắm đầy,
Dội qua vách núi chim bay kêu đàn.
Vào động phấn khích mê man,
Tiếng chuông tiếng tụng hân hoan mặt người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Đình Khuê » Kiến Viêm Kỷ Dậu thập nhị nguyệt ngũ nhật tị loạn Cáp Hồ sơn thập tuyệt cú kỳ 03