Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (15 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Lê Hữu (1 bài)
- Nguyễn Sĩ Lâm (1 bài)
- Vũ Đình Liên (1 bài)
- Nguyễn Hữu Thăng (1 bài)
- Lê Thước (1 bài)
Tạo ngày 03/11/2009 19:16 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/11/2009 02:30 bởi hongha83
Vũ Vĩnh Trinh 武永貞 không rõ năm sinh năm mất, tự Hộ Chi, người huyện Thiên Bản (nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Thi đậu năm Thuận Thiên thứ hai (1429). Khoảng giữa năm Quang Thuận triều Lê Thánh Tông, ông làm đến chức Hàn lâm viện học sĩ và giữ chức Tuyên chính sứ ty ở đạo Hải Tây (tức các tỉnh từ Thanh Hoá trở vào), từng giữ chức Tham tri kiêm Bí thư giám. Thơ ông được sưu tập trong Hoàng Việt thi tuyển của Bùi Huy Bích.