Chàng chèo ghe hát đến bài cành trúc,
Tằm nhả tơ, nhả từng tấc lòng anh.
Dựa thuyền quan, chớ nghe ca sầu khúc,
Trăng đã lên soi cát trắng dỗ dành.

tửu tận tình do tại