25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 23:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/11/2018 22:30

心王

心王無相亦無形,
眼似驪珠也不明。
欲識這般真面目,
呵呵日午打三更。

 

Tâm vương

Tâm vương vô tướng diệc vô hình,
Nhãn tự ly châu dã bất minh.
Dục thức giá ban chân diện mục,
Ha ha nhật ngọ đả tam canh.

 

Dịch nghĩa

Vua tâm không tướng cũng không hình,
Dù mắt sáng như hạt châu dưới cằm con rồng cũng không thấy được.
Muốn biết được “khuôn mặt thực” của nó,
A ha! Giữa trưa cứ ngủ thẳng tới canh ba.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Không hình, không tướng "chúa tâm" ta,
Mắt dẫu ly châu đố nhận ra.
Muốn biết đâu là "khuôn mặt thực",
Giữa trưa ngủ tít đến canh ba.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tâm vương không tướng ảnh không xa
Mắt tựa minh châu chẳng nhận ra
Muốn hiểu tâm vương hình dáng thật
Đánh giấc ngủ trưa đến canh ba

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Xem lại từ

黃昏不擊鼓,
日午打三更。
黃昏雞報曉,
半夜日頭明。
按習慣說是晨鐘暮鼓,半夜才打三更的梆子,可詩句中寫擊鼓打更的時間都是違背常規,與隨後的兩句詩照應,都是說事物不循常理。
- 日午打三更 nhật ngọ đả tam canh ☸ Giữa trưa gõ canh ba. Câu kì đặc của nhà thiền, là cảnh giới thiền ngộ, dẹp trừ vọng tâm phân biệt đối lập. (Từ điển Thiền Tông)
- Vậy từ 打đả [dă] có nghĩa là: ① Đánh, đập, gõ. Gõ mõ báo canh ba.
Xin được góp ý!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

“Chúa tâm” không tướng không hình,
Mắt như ngọc sáng chẳng hình dung ra;
“Khuôn mặt thực” muốn nhận ra,
Giữa trưa ngủ đến canh ba một lèo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua tâm không tướng không hình ta,
Mắt sáng long châu khó nhận ra.
Muốn biết đâu là “khuôn mặt thực”,
Giữa trưa ngủ thẳng tới canh ba.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vua tâm không tướng cũng không hình
Dẫu mắt ly châu cũng khó nhìn
Chân diện nếu như mà muốn biết
Giấc trưa ngủ tít hết ba canh

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Tâm vương không tướng cũng không hình
Mắt tợ ly châu vẫn chẳng minh.
Muốn biết loại này chân diện mục
Ha! ha! giữa ngọ là canh ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời