21/03/2023 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm vương
心王

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 23:03

 

Nguyên tác

心王無相亦無形,
眼似驪珠也不明。
欲識這般真面目,
呵呵日午打三更。

Phiên âm

Tâm vương[1] vô tướng diệc vô hình,
Nhãn tự ly châu đã bất minh.
Dục thức giá ban chân diện mục,
Ha ha nhật ngọ đả tam canh.

Dịch nghĩa

Vua tâm không tướng cũng không hình,
Dù mắt sáng như hạt châu dưới cằm con rồng cũng không thấy được.
Muốn biết được “khuôn mặt thực” của nó,
A ha! Giữa trưa cứ ngủ thẳng tới canh ba.

Bản dịch của Huệ Chi

Không hình, không tướng "chúa tâm" ta,
Mắt dẫu ly châu đố nhận ra.
Muốn biết đâu là "khuôn mặt thực",
Giữa trưa ngủ tít đến canh ba.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Thuật ngữ Phật giáo, là tâm pháp trong “Ngũ vị pháp” của Hữu bộ và Pháp tướng tông, đối lập với tâm sở. Tự thân thức thể của Lục thức hoặc Bát thức gọi là “Tâm vương”. Tâm vương là chủ thể ý thức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Tâm vương