Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/04/2022 16:26

酒店春遊

乘興飄然縱玉蹤,
東風相引向臨邛。
青帘招飲垂新柳,
翠蓋迎賓挺古松。
春思無涯隨處樂,
人生適意幾時逢。
解闌為問纓塵客,
五斗如何酒一鍾。

 

Tửu điếm xuân du

Thừa hứng phiêu nhiên túng ngọc tung,
Đông phong tương dẫn hướng Lâm Cùng.
Thanh liêm chiêu ẩm thuỳ tân liễu,
Thuý cái nghinh tân đĩnh cổ tùng.
Xuân tứ vô nhai tuỳ xứ lạc,
Nhân sinh thích ý kỷ thời phùng.
Giải lan vị vấn anh trần khách:
Ngũ đẩu như hà tửu nhất chung?

 

Dịch nghĩa

Thừa hứng lâng lâng đi chơi khắp nơi,
Gió đông dẫn dắt đến Lâm Cùng.
Mời vào uống, liễu mới rủ như rèm xanh,
Đón khách, cây tùng cổ đứng như lọng biếc.
Tứ xuân không bờ bến, tuỳ nơi hưởng thú vui,
Đời người mấy khi gặp được lúc thích ý.
Cuộc tàn hỏi khách trong trường danh lợi:
Năm đấu gạo có bằng một chung rượu hay không?[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Nhân hứng thung dung dạo khắp vùng,
Gió đông dẫn lối đến Lâm Cùng.
Rượu mời, liễu mới cờ xanh phất,
Khách đón, tùng xưa lọng biếc giong.
Xuân tứ mênh mông tuỳ chốn hưởng,
Nhân sinh mấy thuở thoả lòng mong.
Lợi danh hỏi khách khi tàn cuộc:
Năm đấu bằng chăng rượu một cung?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Nổi hứng nhởn nhơ dạo khắp vùng,
Gió Xuân dẫn bước tới Lâm Cùng.
Mời chào, mềm mại xanh rèm liễu,
Đón rước, uy nghi biếc lọng tùng.
Xuân tứ dạt dào tuỳ thụ hưởng,
Đời ta mấy lúc được tương phùng.
Tiệc tan hỏi khách mê danh lợi,
Năm đấu có bằng rượu một chung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời