23/04/2024 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tửu điếm xuân du
酒店春遊

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:14

 

Nguyên tác

乘興飄然縱玉蹤,
東風相引向臨邛。
青帘招飲垂新柳,
翠蓋迎賓挺古松。
春思無涯隨處樂,
人生適意幾時逢。
解闌為問纓塵客,
五斗如何酒一鍾。

Phiên âm

Thừa hứng phiêu nhiên túng ngọc tung,
Đông phong tương dẫn hướng Lâm Cùng[1].
Thanh liêm chiêu ẩm thuỳ tân liễu,
Thuý cái nghinh tân đĩnh cổ tùng.
Xuân tứ vô nhai tuỳ xứ lạc,
Nhân sinh thích ý kỷ thời phùng.
Giải lan vị vấn anh trần khách:
Ngũ đẩu[2] như hà tửu nhất chung?

Dịch nghĩa

Thừa hứng lâng lâng đi chơi khắp nơi,
Gió đông dẫn dắt đến Lâm Cùng.
Mời vào uống, liễu mới rủ như rèm xanh,
Đón khách, cây tùng cổ đứng như lọng biếc.
Tứ xuân không bờ bến, tuỳ nơi hưởng thú vui,
Đời người mấy khi gặp được lúc thích ý.
Cuộc tàn hỏi khách trong trường danh lợi:
Năm đấu gạo có bằng một chung rượu hay không?

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Nhân hứng thung dung dạo khắp vùng,
Gió đông dẫn lối đến Lâm Cùng.
Rượu mời, liễu mới cờ xanh phất,
Khách đón, tùng xưa lọng biếc giong.
Xuân tứ mênh mông tuỳ chốn hưởng,
Nhân sinh mấy thuở thoả lòng mong.
Lợi danh hỏi khách khi tàn cuộc:
Năm đấu bằng chăng rượu một cung?
[1] Tên đất thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Đời Hán, Tư Mã Tương Như đến Lâm Cùng, Trác Văn Quân trốn theo Tương Như tại đây.
[2] Đào Tiềm đời Tấn khi từ quan về nói: “Ngã bất vị ngũ đẩu mễ chiết yêu” (Ta không vì năm đấu gạo mà phải khom lưng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Tửu điếm xuân du