自述其一

自從丱角入禪流,
打瓦鑽龜沒外求。
認得本來真面目,
到頭何處不休休。

 

Tự thuật kỳ 1

Tự tòng quán giốc nhập thiền lưu,
Đả ngoã toàn quy một ngoại cầu.
Nhận đắc bản lai chân diện mục,
Đáo đầu hà xứ bất hưu hưu.

 

Dịch nghĩa

Từ thuở còn để trái đào đã gia nhập dòng Thiền,
Dùi rùa đập ngói không cầu gì khác.
Đã nhận ra được bộ mặt thật vốn có,
Thì đến nơi nào mà lòng không thung dung?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Từ phen để chỏm, nhập làng Thiền,
Đập ngói dùi rùa dốc chí bền.
Nhận được khuôn trăng như nó có,
Đến đâu mà chẳng thấy hồn nhiên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Từ tóc trái đào nhập dòng thiền
Đập ngói dùi rùa vững lòng tin
Đến nay hiểu được nguồn chân lý
Đi đến nơi nào chẳng bình yên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tu thiền từ thuở tóc trái đào
Đập ngói dùi rùa vững ý trao
Nhận được bản lai chân diện mục
Ung dung đâu kể ở nơi nào

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trái đào chỏm tóc thuở vào Thiền,
Đập ngói dùi rùa chẳng muốn riêng.
Nhận thức “bản lai chân diện mục”,
Thì nơi nào đến lòng không yên?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trái đào chỏm tóc vào Thiền,
Dùi rùa đập ngói việc riêng đâu màng.
Nhận ra mặt thật vốn mang,
Thì nơi nào ở lòng càng không yên?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời