31/03/2023 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật kỳ 1
自述其一

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 11:47

 

Nguyên tác

自從丱角入禪流,
打瓦鑽龜沒外求。
認得本來真面目,
到頭何處不休休。

Phiên âm

Tự tòng quán giốc nhập thiền lưu,
Đả ngoã toàn quy một ngoại cầu.
Nhận đắc bản lai chân diện mục,
Đáo đầu hà xứ bất hưu hưu.

Dịch nghĩa

Từ thuở còn để trái đào đã gia nhập dòng Thiền,
Dùi rùa đập ngói không cầu gì khác.
Đã nhận ra được bộ mặt thật vốn có,
Thì đến nơi nào mà lòng không thung dung?

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Từ phen để chỏm, nhập làng Thiền,
Đập ngói dùi rùa dốc chí bền.
Nhận được khuôn trăng như nó có,
Đến đâu mà chẳng thấy hồn nhiên.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Tự thuật kỳ 1