Leo lên phía nam Kiệt Thạch quán
Hoàng Kim đài thấp thoáng xa xa
Trong cây mồ mả đống gò
Chiêu vương an táng chỗ mô bây chừ?
Ngày nay mộng bá thành tro
Ra roi duổi ngựa trở về bản doanh.