Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Yên Chiêu Vương (1)

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 13/04/2017 11:55

燕昭王

南登碣石館,
遙望黃金台。
丘陵盡齊木,
昭王安在哉?
霸圖今已矣,
驅馬復歸來。

 

Yên Chiêu Vương

Nam đăng Kiệt Thạch quán,
Dao vọng Hoàng Kim đài.
Khâu lăng tận tề mộc,
Chiêu vương an tại tai.
Bá đồ kim dĩ hĩ,
Khu mã phục quy lai.

 

Dịch nghĩa

Lên phía nam quán Kiệt Thạch,
Nhìn về Hoàng Kim đài ở xa xa.
Gò đống mồ mả lẫn trong cây cối um tùm,
Chiêu vương được an táng chỗ nào?
Mộng bá đồ vương nay như thế,
Ta phóng ngựa quay trở về.


Tác giả làm bài này khoảng năm 679. Năm đó ông làm tham mưu cho Kiến An quận vương Vũ Du Nghi, theo đoàn quân tới Yên Kinh đánh quân Khiết Đan xâm phạm bờ cõi. Việc xong, giặc đã rút về bên kia biên giới. Yên Kinh là kinh đô nước Yên thời Chiến Quốc, đối cảnh sinh tình, ông viết về Yên Chiêu Vương, một minh quân của nước Yên, năm 312 TCN cho xây Hoàng Kim đài, dùng vàng để đãi ngộ hiền tài trong nước Yên và các nước khác ái mộ vương tìm tới, nên đã làm nước Yên hùng mạnh một thời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Leo lên phía nam Kiệt Thạch quán
Hoàng Kim đài thấp thoáng xa xa
Trong cây mồ mả đống gò
Chiêu vương an táng chỗ mô bây chừ?
Ngày nay mộng bá thành tro
Ra roi duổi ngựa trở về bản doanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi lên Kiệt Thạch phía nam quán,
Hoàng Kim nhìn ngắm ở đài xa.
Gò đống mồ mả chìm cây cỏ,
An táng chiêu vương đâu chốn cà?
Mộng bá đồ vương nay lại thế,
Ta quay phóng ngựa trở về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi lên Kiệt Thạch phía nam,
Hoàng Kim đài ngắm ở tầm xa xa.
Mả mồ chìm ngập cỏ hoa,
Chiêu vương mộ chẳng tìm ra chỗ nào.
Đồ vương mộng bá thế sao?
Thẩn thờ lên ngựa ta mau quay về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phía nam Kiệt Thạch lên chơi,
Xa xa tầm mắt xem đài Hoàng Kim.
Mả mồ cây cối lấn chen,
Chiêu Vương ngày trước nay tìm nơi đâu.
Tan tành một cuộc bể dâu,
Bồi hồi giục ngựa vội mau quay về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời