04/10/2022 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên Chiêu Vương
燕昭王

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 13/04/2017 11:55

 

Nguyên tác

南登碣石館,
遙望黃金台。
丘陵盡齊木,
昭王安在哉?
霸圖今已矣,
驅馬復歸來。

Phiên âm

Nam đăng Kiệt Thạch quán[1],
Dao vọng Hoàng Kim đài.
Khâu lăng tận tề mộc,
Chiêu vương an tại tai.
Bá đồ kim dĩ hĩ,
Khu mã phục quy lai.

Dịch nghĩa

Lên phía nam quán Kiệt Thạch,
Nhìn về Hoàng Kim đài ở xa xa.
Gò đống mồ mả lẫn trong cây cối um tùm,
Chiêu vương được an táng chỗ nào?
Mộng bá đồ vương nay như thế,
Ta phóng ngựa quay trở về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Leo lên phía nam Kiệt Thạch quán
Hoàng Kim đài thấp thoáng xa xa
Trong cây mồ mả đống gò
Chiêu vương an táng chỗ mô bây chừ?
Ngày nay mộng bá thành tro
Ra roi duổi ngựa trở về bản doanh.
Tác giả làm bài này khoảng năm 679. Năm đó ông làm tham mưu cho Kiến An quận vương Vũ Du Nghi, theo đoàn quân tới Yên Kinh đánh quân Khiết Đan xâm phạm bờ cõi. Việc xong, giặc đã rút về bên kia biên giới. Yên Kinh là kinh đô nước Yên thời Chiến Quốc, đối cảnh sinh tình, ông viết về Yên Chiêu Vương, một minh quân của nước Yên, năm 312 TCN cho xây Hoàng Kim đài, dùng vàng để đãi ngộ hiền tài trong nước Yên và các nước khác ái mộ vương tìm tới, nên đã làm nước Yên hùng mạnh một thời.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1] Tên gọi đời Đường của Kiệt Thạch cung, do Chiêu Vương cho xây làm tổng hành dinh quân sự.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Yên Chiêu Vương