Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Trần Đình Tân (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2019 13:39

步韻荷池過懷恩舊縣所感作和之

水有舟行陸有車,
人煙溱集景環衙。
風來庭外梅花動,
日炤籬邊竹影斜。
九陛絲綸啣彩鳳,
五更蕭鼓起寒鴉。
江山隨在皆堪賞,
善政期將虎度河。

 

Bộ vận Hà Trì “Quá Hoài Ân cựu huyện sở cảm tác” hoạ chi

Thuỷ hữu chu hành, lục hữu xa,
Nhân yên trăn tập cảnh hoàn nha.
Phong lai đình ngoại mai hoa động,
Nhật chiếu ly biên trúc ảnh tà.
Cửu bệ ti luân hàm thải phụng,
Ngũ canh tiêu cổ khởi hàn nha.
Giang sơn tuỳ tại giai kham thưởng,
Thiện chánh kỳ tương hổ độ hà.

 

Dịch nghĩa

Đi đường thuỷ có thuyền, đi đường bộ có xe,
Người và khói (xe) cùng đến với cảnh quanh huyện nha.
Gió thổi qua sân, lay động hoa mai,
Ánh mặt trời rọi, bên bờ rào, bóng trúc ngã xiên.
Chim phượng có lông năm màu, miệng ngậm tờ chiếu vua ban từ chín bệ,
Tiếng sáo, tiếng trống nổi lên lúc canh năm làm con quạ lạnh giật mình trỗi dậy.
Sông núi ở nơi nào cũng đều có thể thưởng ngoạn được,
Nhưng làm việc chính trị có kết quả tốt thì chỉ trông mong vào người thi hành nhân chính khiến hổ cõng con qua sông bỏ đi nơi khác.


Hà Trì tức Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979), em của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Đường thuỷ có thuyền, bộ có xa
Người cùng khói đến cảnh quanh nha
Gió qua trước ngõ, hoa mai động
Nắng rọi bên rào, bóng trúc tà
Chín bệ chiếu ban ngời thải phụng
Năm canh trống điểm hoảng hàn nha
Non sông thưởng thức tuỳ lòng khách
Thiện chánh, xui nên hổ độ hà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Thuỷ thuyền, xe bộ đủ đầy nha,
Người đến nơi đây cảnh huyện nhà.
Gió thổi mặt sân mai động đậy,
Nắng xuyên bờ dậu trúc la đà.
Chiếu từ chín bệ, chim mang đến,
Trống lúc canh năm, quạ dậy la.
Sông núi nơi nào mà chẳng đẹp,
Cõng con hổ lủi mới hay là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời