Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: cái bóng (6)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/07/2020 11:42

Người đâu quê quán đâu ta,
Đã không quen thuộc chi mà tới đây.
Tôi gầy sao chú cũng gầy,
Tôi lo trăm việc chú lầy một bên.
Hỏi ra té tật không tên,
Vì tôi chú mới được nên giá người.
Còn non còn nước còn trời,
Còn tôi chú phải trọn đời theo tôi.
Có khi đứng, có khi ngồi,
Nghỉ xong chú nghỉ, đi rồi chú đi.
Cho hay chú cũng tinh vi,
Tôi đây chú đấy kém gì vẻ xuân.
Đôi khi gương thỏ xế gần,
Non sông gánh nặng tần ngần có nhau.
Trách ai vo quả địa cầu,
Để cho dây bí dây bầu hoá long.
Ước sao tôi được thoả lòng,
Trăm năm chú vẹn chữ tòng cho phu.
Năm châu một mảnh hoạ đồ,
Trong trường thiên diễn cái trò nào hay.
Rủ nhau chắp cánh ta bay,
Khi cao khi thấp chỗ này chỗ kia.
Bõ công phất giấy kèn bìa,
Quyết đem trung tín đánh lìa phong ba.
Tình cờ nay ta gặp ta,
Cầm tay khuyên nhủ một và bốn câu.
Nghe lời vừa ý gật đầu.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930