Một cậu bé nghịch chơi bắt bóng
Cậu chạy nhanh, bóng phóng cũng nhanh
Cậu dừng thì bóng cũng phanh
Cậu giơ tay bắt, bóng ranh giật lùi
Cậu bé bèn quay lui tìm mãi
Thấy bóng mình nó chạy phía sau
Lần này cậu rảo bước mau
Bóng đuổi theo cậu, vờn nhau suốt ngày

Chuyện bắt bóng thời nay chẳng thiếu
Ngụ ngôn này bạn hiểu ý chăng?
Có người tham muốn giàu sang
Thần tài, danh vọng... vơ quàng chẳng xong
Người tìm vợ, tìm chồng cũng vậy
Đuổi theo thì họ chạy, không ưng
Đến khi chẳng được tạm dừng
Bỏ đi, hạnh phúc lại cùng theo ta
Nói gần, thôi chẳng nói xa:
Kiên trì mọi việc - thế là thành công


Nguồn: Ngụ ngôn (thơ), Krylov, Hồ Quốc Vỹ dịch, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)