Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 08:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/10/2018 20:26

傷春

廟堂無策可平戎,
坐使甘泉照夕烽。
初怪上都聞戰馬,
豈知窮海看飛龍。
孤臣霜髮三千丈,
每歲煙花一萬重。
稍喜長沙向延閣,
疲兵敢犯犬羊鋒。

 

Thương xuân

Miếu đường vô sách khả bình nhung,
Toạ sử Cam Tuyền chiếu tịch phong.
Sơ quái Thượng Đô văn chiến mã,
Khởi tri cùng hải khán phi long,
Cô thần sương phát tam thiên trượng,
Mỗi tuế yên hoa nhất vạn trùng.
Sao hỉ Trường Sa Hướng diên các,
Bì binh cảm phạm khuyển dương phong.

 

Dịch nghĩa

Triều đình không có cách gì để dẹp giặc
Ngồi để cho Cam Tuyền nhuốm lửa khói chiều
Ban đầu trách để cho ngựa chiến giặc vào Thượng Đô
Biết đâu nơi góc biển trông thấy rồng bay
Cô thần tóc bạc dài ba nghìn trượng
Cảnh xuân mỗi năm mỗi xa đến muôn trùng
Còn chút mừng là Hướng diên các ở Trường Sa
Quân mệt mỏi dám chống lại chó dê mạnh


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Miếu đường thiếu hẳn chước bình nhung
Nỡ để Cam Tuyền khói lửa xông
Ngựa hí trong kinh nghe đã lạ
Rồng bay góc bể lại đành trông
Tóc sương tôi mọn ba nghìn trượng
Hoa khói thường năm một vạn trùng
Mừng thấy Trường Sa quan họ Hướng
Quân tàn dám chọi lũ cường hung

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Triều đình dẹp giặc thiếu mưu hay
Ngồi để Cam Tuyền lửa chiếu mấy
Đầu trách Thượng Đô vang ngựa chiến
Biết đâu biển thẳm thấy rồng bay
Ba nghìn trượng tóc thần thêm bạc
Muôn dặm khói hoa năm đổi thay
Mừng ở Trường Sa diên các vẫn
Quân đơn dám chống sức dê cày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời