Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2008 08:22

漢武帝

窮黷干戈土木興,
蹈秦覆轍不秦崩。
甘泉露冷仙人掌,
青草萋萋暗茂陵。

 

Hán Vũ Đế

Cùng độc can qua, thổ mộc hưng,
Đạo Tần phúc triệt bất Tần băng.
Cam tuyền lộ lãnh tiên nhân chưởng,
Thanh thảo thê ê ám Mậu Lăng.

 

Dịch nghĩa

Dốc sức theo đuổi việc chinh chiến liên miên, lại bày chuyện xây cung điện,
Dẫm theo vết xe đổ của nhà Tần mà không bị sụp đổ như nhà Tần.
Hạt móc ở cung Cam Tuyền làm lạnh tay người tiên.
Cỏ xanh um tùm che rợp Mậu Lăng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thích xây cung điện, thích đao binh,
Theo vết Tần, nhưng chẳng đổ kềnh.
Hạt móc Cam Tuyền, tiên lạnh cóng,
Mậu Lăng khuất dưới cỏ um xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ưa xây cung điện, thích đao binh
Theo vết xe Tần, chẳng bại vong
Hạt móc Cam Tuyền tay lạnh giá
Mậu Lăng cung điện khuất lùm xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bày xây cung điện chiến liên miên,
Dẫm vết xe Tần chẳng đổ nghiêng.
Cỏ biếc Mậu Lăng che rợp bóng.
Cam Tuyền hạt móc lạnh tay tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xây cung điện đánh liên miên,
Theo Tần dẫm vết chẳng nghiêng đổ thành.
Mậu Lăng rợp bóng cỏ xanh.
Cam Tuyền hạt móc lạnh bàn tay tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời