Giữa cõi núi đồi nhật nguyệt minh
Hương rừng tụ hội đoá băng trinh
Trắng phau vẻ ngọc phơi sương tuyết
Tím ngát thuỷ chung kết dạng hình
Gái lịch trai thanh lòng ngưỡng mộ
Xuân về hội mở tích huyền linh
Còn trời còn đất còn hoa nở
Còn nghĩa yêu đương ước hẹn tình


13-03-2916