14/08/2020 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa ban

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 20/07/2019 21:10

 

Giữa cõi núi đồi nhật nguyệt minh
Hương rừng tụ hội đoá băng trinh
Trắng phau vẻ ngọc phơi sương tuyết
Tím ngát thuỷ chung kết dạng hình
Gái lịch trai thanh lòng ngưỡng mộ
Xuân về hội mở tích huyền linh
Còn trời còn đất còn hoa nở
Còn nghĩa yêu đương ước hẹn tình
13-03-2916

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Hoa ban