又体

百里春風政治家,
春臺早已翕絃歌。
心存寬厚留餘地,
會見隆平帖巨波。
福祿素徵隆盛久,
勤良須信富榮多。
即今雨露憑霑德,
岐路行看鹿夾車。

 

Hựu thể

Bách lý xuân phong chánh trị gia,
Xuân đài tảo dĩ hấp huyền ca.
Tâm tồn khoan hậu lưu dư địa,
Hội kiến long bình thiếp cự ba.
Phước Lộc tố trưng Long Thạnh cửu,
Cần Lương tu tín Phú Vinh đa.
Tức kim vũ lộ bằng Triêm Đức,
Kỳ lộ hành khan lộc giáp xa.

 

Dịch nghĩa

Gió xuân đưa nhà chánh trị đến làm việc trong trăm dặm vuông,
Nơi đài xuân, sớm đã hoà hợp với tiếng đàn giọng hát.
Tâm hồn khoan thứ và đôn hậu để lại phước dư,
Thấy được cảnh đất nước yên ổn lâu dài như biển không sóng lớn.
Vốn có phúc lộc nên được hưng thịnh lâu dài,
Siêng năng làm việc, ăn ở lương thiện, sửa mình chính đính, giữ tròn tín nghĩa, làm được như thế thì sẽ được nhiều giàu có và vẻ vang.
Như nay được nhận ơn mưa móc là nhờ phúc đức đã nhuần thấm,
Nơi ngã ba đường thấy nai đi kèm hai bên xe.


Tác giả đã làm một bài trước hoạ bài Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân 恭賀同春尹陳大人大人 của lão sĩ Đỗ Xuân Khôi 杜春魁, đây làm thêm bài nữa nên có đề như trên. Cả hai bài hoạ, mỗi câu đều dùng tên thôn hoặc tên đất, được in nghiêng trong phần phiên âm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Trăm dặm Xuân Phong ngày để lỵ
Xuân Đài sớm hợp giọng đờn ca
Lòng gìn Khoan Hậu lưu dư ấm
Mắt thấy Long Bình bặt cự ba
Phước Lộc gây nên Hưng Thạnh mãi
Cần Lương giữ được Phú Vinh đa
Nay nhuần mưa móc nhờ Triêm Đức
Nai cặp kè xe giữa ngã ba

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Bính

Trăm dặm gió xuân ngày để lỵ
Đài xuân sớm hợp giọng đàn ca
Lòng gìn khoan hậu lưu dư ấm
Mắt thấy thăng bình bặt cự ba
Có phước thì nên hưng thạnh mãi
Siêng lành ắt được phú vinh mà
Nay nhuần mưa móc nhờ vun đức
Nai cặp kè xe giữa ngã ba.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời