18/05/2024 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu thể
又体

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2019 21:33

 

Nguyên tác

百里春風政治家,
春臺早已翕絃歌。
心存寬厚留餘地,
會見隆平帖巨波。
福祿素徵隆盛久,
勤良須信富榮多。
即今雨露憑霑德,
岐路行看鹿夾車。

Phiên âm

Bách lý[1] xuân phong chánh trị gia,
Xuân đài[2] tảo dĩ hấp huyền ca.
Tâm tồn khoan hậu lưu dư địa,
Hội kiến long bình thiếp cự ba.
Phước Lộc tố trưng Long Thạnh cửu,
Cần Lương tu tín Phú Vinh đa.
Tức kim vũ lộ bằng Triêm Đức,
Kỳ lộ hành khan lộc giáp xa[3].

Dịch nghĩa

Gió xuân đưa nhà chánh trị đến làm việc trong trăm dặm vuông,
Nơi đài xuân, sớm đã hoà hợp với tiếng đàn giọng hát.
Tâm hồn khoan thứ và đôn hậu để lại phước dư,
Thấy được cảnh đất nước yên ổn lâu dài như biển không sóng lớn.
Vốn có phúc lộc nên được hưng thịnh lâu dài,
Siêng năng làm việc, ăn ở lương thiện, sửa mình chính đính, giữ tròn tín nghĩa, làm được như thế thì sẽ được nhiều giàu có và vẻ vang.
Như nay được nhận ơn mưa móc là nhờ phúc đức đã nhuần thấm,
Nơi ngã ba đường thấy nai đi kèm hai bên xe.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Trăm dặm Xuân Phong ngày để lỵ
Xuân Đài sớm hợp giọng đờn ca
Lòng gìn Khoan Hậu lưu dư ấm
Mắt thấy Long Bình bặt cự ba
Phước Lộc gây nên Hưng Thạnh mãi
Cần Lương giữ được Phú Vinh đa
Nay nhuần mưa móc nhờ Triêm Đức
Nai cặp kè xe giữa ngã ba
Tác giả đã làm một bài trước hoạ bài Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân 恭賀同春尹陳大人大人 của lão sĩ Đỗ Xuân Khôi 杜春魁, đây làm thêm bài nữa nên có đề như trên. Cả hai bài hoạ, mỗi câu đều dùng tên thôn hoặc tên đất, được in nghiêng trong phần phiên âm.

[1] Trăm dặm, ý nói một huyện.
[2] Lão tử: “Chúng nhân hi hi như hưởng thái lao, như xuân đăng đài” (Mọi người hớn hở như hưởng bữa tiệc lớn, như mùa xuân lên đài). Do đó, xuân đài thường dùng trỏ cảnh tượng thái bình, trỏ đời thịnh trị.
[3] Trịnh Hoằng đời Hán làm thái thú Lâm Hoài. Lúc đi chơi xuân, chợt có hai con nai đến hai bên trục xe mà cùng đi theo. Bấy giờ có viên chủ bạ là Hoàng Đỗ đến chúc mừng rằng: “Xe của quan bậc tam công có vẽ hai con nai, nay có hai con nai kề hai bên xe ngài mà cùng đi theo thì ắt sau này ngài sẽ làm đến bậc tam công”. Quả nhiên sau Trịnh làm tới chức thái uý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hựu thể