Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Đỗ Xuân Khôi (2)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2019 21:20

步韻老士杜春魁恭賀同春尹陳大人和之

同春銓到宦為家,
美譽慚無麥穗歌。
一字山邊鳴綠綺,
三江橋下汎凌波。
永和恰值三春泰,
霑德頻臨五福多。
海富河平風月好,
高峰乘興訪鳩車。

 

Bộ vận lão sĩ Đỗ Xuân Khôi “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi

Đồng Xuân thuyên đáo hoạn vi gia,
Mỹ Dự tàm vô Mạch tuệ ca.
Nhất tự sơn biên minh Lục Ỷ,
Tam Giang kiều hạ phiếm lăng ba.
Vĩnh Hoà kháp trị tam xuân Thái,
Triêm Đức tần lâm ngũ phúc đa.
Hải Phú, Hà Bình phong nguyệt hảo,
Cao Phong thừa hứng phỏng cưu xa.

 

Dịch nghĩa

Được triều đình chọn mà đổi ta đến huyện Đồng Xuân thì lấy nơi làm quan làm quê hương,
(Đến) thôn Mỹ Dự (có nghĩa là lời khen tốt đẹp) thì thẹn không được như người trong bài hát bông lúa mạch.
Bên bìa núi chữ nhất gảy cây đàn Lục Ỷ,
Dưới cầu sông Ba thả thuyền đùa với sóng nước.
(Tới) thôn Vĩnh Hoà vừa đúng lúc xuân về, ba hào dương mở đầu quẻ Thái,
Thôn Triêm Đức từng được năm phước lành.
Gió và trăng ở hai thôn Hải Phú, Hà Bình đều tốt lành,
Nhân hứng đến thôn Cao Phong tìm chỗ ở đậu.


Tiểu dẫn: “Mỗi cú quân dụng thôn danh hoặc địa danh” 每句均用村名或地名 (Mỗi câu đều dùng tên thôn hoặc tên đất). Các địa danh được in nghiêng trong phần phiên âm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Đồng Xuân đổi tới, hoạn vi gia
Mỹ Dự thẹn không “Mạch tuệ ca”
Đàn Lục gảy bên non chữ một
Thuyền lan tha thướt cầu sông Ba
Ba dương mở vận Vĩnh Hoà gặp
Năm phước vào nhà Triêm Đức đa
Hải Phú, Hà Bình trăng gió tốt
Cao Phong hứng đến hỏi thuê nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Bính

Đồng Xuân huyện lỵ cũng là nhà
Thẹn chửa vang lừng tiếng ngợi ca
Bên nước đàn reo theo phách điệu
Dưới cầu thuyền dạo lướt phong ba
Ba xuân vận gặp xuân hoà Thái
Năm phước ban ơn phước đậm đà
Sông tạnh biển yên trăng gió tốt
Non cao thưởng ngoạn sẵn khinh xa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời