Dưới đây là các bài dịch của Lê Bính. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 2 (Trần Đình Tân): Bản dịch của Lê Bính

Thi đàn ai đã cắm cờ cao?
Giấy tả làn mây, rượu ngọt ngào
Đất khách non sông chào sĩ hoạn
Làng chơi xe ngựa thú văn hào
“Dương xuân bạch tuyết” ca nan hoạ
Đại lữ, Hoàng chung điệu dạt dào
Gành Đỏ gió trăng bày cảnh đẹp
Xui người ngâm thưởng khó về sao!

Ảnh đại diện

Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 1 (Trần Đình Tân): Bản dịch của Lê Bính

Làng An Thạnh cờ treo rượu bán
Rủ nhau chơi cùng bạn nâng ly
Say trăng gành Đỏ cạn bì
Xuân Đài hóng gió ngâm thi ăn sò.
Với cầm vận buổi chơi đà mãn
Tiếng đồng hồ gọi bạn quay về
Ít nhiều biết thú sơn khê
Ngựa xe lui gót, cặp kè trăng theo

Ảnh đại diện

Hành hạt kỷ sự kỳ 2 (Trần Đình Tân): Bản dịch của Lê Bính

Cờ trống rước về nơi đình xã
Tan bóng dương đèn đã sáng trưng
Từ từ thổi đến gió xuân
Đầu non trông thấy trăng hừng mọc ra
Trong chỉ cố nham a bốn vách
Vào bình chương trời đất một vùng
Dậy xem vừng nhật đỏ hồng
Núi mây trước mắt chập chồng gấm thêu!

Ảnh đại diện

Hành hạt kỷ sự kỳ 1 (Trần Đình Tân): Bản dịch của Lê Bính

Xuân hành hạt Tổng Binh một xã
Sườn núi leo ngựa đã nhọc nhằn
Đường chim đá dựng lăng tằng
Ruột dê nẻo ấy nhịt nhằng uốn quanh
Rừng Dốc Sặc như tranh ai vẽ
Nước Cối Tuyền dường thể đờn hay
Xế chiều qua hết hiểm nguy
Trống cờ chực sẵn rước ngay về làng

Ảnh đại diện

Bộ vận tú tài Nguyễn Văn Vận “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi (Trần Đình Tân): Bản dịch của Lê Bính

Biển Nam muôn dặm cánh bằng
Lượn theo chiều gió nhẹ nhàng tung bay
Trồng hoa hơn chục năm nay
Thành Xuân cắt gấm bảy ngày vừa qua
Ơn vua mưa móc đậm đà
Mây nâng ngựa ký đường xa sẵn sàng
Hộ trì nhờ có giang san
Quận trung dậy khúc ca vang được mùa!

Ảnh đại diện

Hựu thể (Trần Đình Tân): Bản dịch của Lê Bính

Trăm dặm gió xuân ngày để lỵ
Đài xuân sớm hợp giọng đàn ca
Lòng gìn khoan hậu lưu dư ấm
Mắt thấy thăng bình bặt cự ba
Có phước thì nên hưng thạnh mãi
Siêng lành ắt được phú vinh mà
Nay nhuần mưa móc nhờ vun đức
Nai cặp kè xe giữa ngã ba.

Ảnh đại diện

Bộ vận lão sĩ Đỗ Xuân Khôi “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi (Trần Đình Tân): Bản dịch của Lê Bính

Đồng Xuân huyện lỵ cũng là nhà
Thẹn chửa vang lừng tiếng ngợi ca
Bên nước đàn reo theo phách điệu
Dưới cầu thuyền dạo lướt phong ba
Ba xuân vận gặp xuân hoà Thái
Năm phước ban ơn phước đậm đà
Sông tạnh biển yên trăng gió tốt
Non cao thưởng ngoạn sẵn khinh xa!

Ảnh đại diện

Quá Hoài Ân cựu huyện sở cảm tác (Trần Đình Tân): Bản dịch của Lê Bính

Mỹ Thành xe lướt đường xa
Hoài Ân, cảnh cũ huyện nha trùng phùng
Khác xưa bắp lúa đầy đồng
Rào lau bóng xế ai trồng đã cao
Đền thờ dơi chẳng ra vào
Tre già ác lại nhánh chiều ngơi chân
Trước sau: chùa Phật đình thần
Sơn hà như cũ muôn phần tốt tươi!

Ảnh đại diện

Hoạ Lý mậu tài thi (Trần Đình Tân): Bản dịch của Lê Bính

Dày tuế nguyệt tóc sương hai mái,
Lịch duyệt đời ai lại khoe khoang;
Non sông luống những bàng hoàng,
Trần gian phận sự ngỡ ngàng cùng ai!
Thôi đừng nhắc khoa bài Giáp Ất,
Tổ quốc ưng thống nhất thơ xa;
Biết rằng ẩn dật tuổi già,
Nhơn tâm thế đạo nài hà làm chi.

Ảnh đại diện

Hoạ Phan mậu tài thi (Trần Đình Tân): Bản dịch của Lê Bính

Đồng khoa Mẹo bảng chia Giáp Ất
Cách Bắc Nam tin tức chẳng thông.
Cánh bằng chưa gặp đoàn phong,
Beo kia ẩn nấp giữ lông vẹn tuyền.
Tóc râu xin chớ phiền sương trắng,
Non sông mừng chói rạng bóng hồng.
Nhờ thơ biết bạn thuỷ chung,
Tiếc thay già cả mới cùng gặp nhau!

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối