和魏僕射還鄉

富貴還鄉國,
光華滿舊林。
秋風樹不靜,
君子嘆何深。
故老空懸劍,
鄰交日散金。
眾芳搖落盡,
獨有歲寒心。

 

Hoạ Nguỵ bộc xạ hoàn hương

Phú quý hoàn hương quốc,
Quang hoa mãn cựu lâm.
Thu phong thụ bất tĩnh,
Quân tử thán hà thâm.
Cố lão không huyền kiếm,
Lân giao nhật tán kim.
Chúng phương dao lạc tận,
Độc hữu tuế hàn tâm.

 

Dịch nghĩa

Giàu sang trở về quê hương,
Rực rỡ tươi đẹp khắp rừng cũ.
Gió thu làm cây không lúc nào yên,
Người quân tử âm thầm than thở.
Quan về hưu trước, nay treo kiếm nghèo nàn,
Hàng xóm qua lại làm tốn kém tiền bạc.
Hoa thơm rơi rụng hết,
Chỉ còn cõi lòng lạnh lùng với năm tháng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan giàu sang trở về quê quán
Làm đẹp nhà tươi sáng làng xưa
Rồi cây muốn lặng gió đưa
Khiến người quân tử không vừa lòng than
Quan hưu trước nghèo nàn treo kiếm
Hàng xóm thăm nên kém bạc vàng
Hoa thơm rơi rụng tan hoang
Chỉ còn lạnh lẽo cõi lòng tháng năm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giàu sang trở lại cố hương,
Đẹp tươi rực rỡ khắp đường rừng xưa.
Cây không yên gió thu đưa,
Khiến người quân tử bơ phờ thở than.
Quan hưu treo kiếm nghèo nàn,
Xóm giềng qua lại bạc vàng tốn hao.
Hoa thơm rơi rụng hết rồi,
Chỉ còn năm tháng cõi đời lạnh tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời