25/03/2023 14:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Nguỵ bộc xạ hoàn hương
和魏僕射還鄉

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 13:24

 

Nguyên tác

富貴還鄉國,
光華滿舊林。
秋風樹不靜,
君子嘆何深。
故老空懸劍,
鄰交日散金。
眾芳搖落盡,
獨有歲寒心。

Phiên âm

Phú quý hoàn hương quốc,
Quang hoa mãn cựu lâm.
Thu phong thụ bất tĩnh,
Quân tử thán hà thâm.
Cố lão không huyền kiếm,
Lân giao nhật tán kim.
Chúng phương dao lạc tận,
Độc hữu tuế hàn tâm.

Dịch nghĩa

Giàu sang trở về quê hương,
Rực rỡ tươi đẹp khắp rừng cũ.
Gió thu làm cây không lúc nào yên,
Người quân tử âm thầm than thở.
Quan về hưu trước, nay treo kiếm nghèo nàn,
Hàng xóm qua lại làm tốn kém tiền bạc.
Hoa thơm rơi rụng hết,
Chỉ còn cõi lòng lạnh lùng với năm tháng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan giàu sang trở về quê quán
Làm đẹp nhà tươi sáng làng xưa
Rồi cây muốn lặng gió đưa
Khiến người quân tử không vừa lòng than
Quan hưu trước nghèo nàn treo kiếm
Hàng xóm thăm nên kém bạc vàng
Hoa thơm rơi rụng tan hoang
Chỉ còn lạnh lẽo cõi lòng tháng năm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Hoạ Nguỵ bộc xạ hoàn hương