Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Âm Khanh (1 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
- Trần Thúc Bảo (2 bài)
- Giang Yêm (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 11/06/2008 09:54 bởi hongha83
Trương Diễn 張演, không rõ năm sinh mất, ước sống khoảng trước sau năm 438, đời Tống Văn Đế (Nam Bắc triều), tự không rõ, người Ngô Quận. Sự nghiệp của ông cũng không rõ, làm quan đến chức Thái tử Trung xá nhân 太子中舍人. Tác phẩm gồm tám quyển là Tuỳ thư kinh tịch chí chú 隋書經籍誌注 lưu truyền hậu thế.

 

Tuyển tập chung