Nhớ mẹ bao lần rơi lệ
Tương Âm đổ xuống sớm chiều
Trời nước xa xôi cuối mắt
Quê nhà mây trắng tịch liêu

tửu tận tình do tại