73.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
83 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Ngọc Hưng (70 bài)
- Đỗ Trọng Khơi (35 bài)
- Trần Đông Phong (72 bài)
- Lã Thế Phong (77 bài)
- Phanxipăng (81 bài)
Tạo ngày 07/10/2019 20:58 bởi hongha83
Hồ Xoa (1960-) tên thật là Hồ Văn Xoa, là nhà thơ, nhà giáo, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam.

Tác phẩm:
- Hạt nắng lưng chiều (thơ, NXB Văn học, 2018)
- Mẹ và quê hương (thơ in chung, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2019)

 

Hạt nắng lưng chiều (2018)