23.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2019 04:49

Tiếng chim nào lạc bên gành
Đôi bờ khe vắng còn hanh nắng chiều
Bờ cây nhớ gió trông theo
Ai về cát bụi lưng đèo còn vương


Nguồn: Hạt nắng lưng chiều (thơ), Hồ Xoa, NXB Văn học, 2018