33.67
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2019 19:54

Lặng lẽ ta về buồn như Phật
Đã mấy ngàn năm đá nói gì
Cuối mùa lá rụng không thành tiếng
Như sợ mủi lòng chốn từ bi...?

Sa di thơ thẩn hồn cổ tích
Đem phiền về giấu dưới hoàng hôn
Một mai rủ tóc khăn và áo
Còn chút ngày xưa vướng trong hồn...?

Mai sau em nguyện làm Bồ tát
Thấu hết niềm đau những chúng sinh?
Ta đứng bên Chùa nhìn mây trắng
Mà nhớ lênh đênh mấy cuộc tình!


Nguồn: Hạt nắng lưng chiều (thơ), Hồ Xoa, NXB Văn học, 2018