Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2019 20:10

Vực sâu kỷ niệm đoạ đày
Buồn phơi áo cũ trên ngày phồn hoa
Bóng trong tiềm thức nhạt nhoà
Ta về phơi những tàn phai bên đời
Sông về biển mặn rong chơi
Nghe trùng lai sóng ngàn khơi luân hồi
Nghe lau sậy hát lưng đồi
Thu giăng phổ độ bên trời mây xưa


Nguồn: Hạt nắng lưng chiều (thơ), Hồ Xoa, NXB Văn học, 2018