Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2019 20:00

Ngày hôm nay gặp ngày mai
Và tôi ngồi giữa đêm dài gặp tôi
Chào nhau giữa cuộc luân hồi
Còn nghe cát bụi nên lời bể dâu


Nguồn: Hạt nắng lưng chiều (thơ), Hồ Xoa, NXB Văn học, 2018