18/06/2021 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức mẫu
憶母

Tác giả: Tiền Thục Sinh - 錢淑生

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 09:32

 

Nguyên tác

頻將思母淚,
早暮灑湘陰。
極目江天遠,
白雲何處深。

Phiên âm

Tần tương tư mẫu lệ,
Tảo mộ sái Tương Âm.
Cực mục giang thiên viễn,
Bạch vân hà xứ thâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ mẹ bao lần rơi lệ
Tương Âm đổ xuống sớm chiều
Trời nước xa xôi cuối mắt
Quê nhà mây trắng tịch liêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Thục Sinh » Ức mẫu