Biết rằng em được mọi điều em muốn
Và con chim của em biết hát ca
Nhưng em không có hiểu cho tôi là
Em không hiểu về tôi điều chi cả

Bảy kỳ quan em đã nhìn thấy cả
Và con chim em màu xanh lá cây
Nhưng em không thể nhìn thấy tôi đây
Em không thể nhìn thấy tôi đâu hết

Khi quyền lợi em bắt đầu nhọc mệt
Hãy nhìn theo sự hướng dẫn của tôi
Tôi sẽ vòng vo, sẽ vòng vo thôi

Khi chim em hỏng, nó đưa em xuống
Em có thể sẽ tan đi giấc mộng
Tôi sẽ vòng vo, tôi sẽ vòng vo

Rằng em nghe thấy mọi tiếng chuyện trò
Và con chim em lắc lư xao động
Nhưng em không thấy tôi trong trời rộng
Em không thể nào nghe thấy được tôi