gió đưa lay rèm
thềm hoa khẽ động
chiều ru giấc em
đem trăng vào mộng


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013