25/03/2023 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng (4)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:19

 

gió đưa lay rèm
thềm hoa khẽ động
chiều ru giấc em
đem trăng vào mộng
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Trăng (4)