mưa sa hạt mát
giải khát lạc đà
cát vàng bát ngát
bãi xa mờ nhạt


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013