mưa sa hạt mát
giải khát lạc đà
cát vàng bát ngát
bãi xa mờ nhạt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]