- Nhanh cho con bú tí
Đói, đói rồi mẹ ơi!
- Gì mà nhặng lên thế?
Mới nhả vú đấy thôi!
- Nhả vú là đói rồi
Mẹ ơi, con bú tí!


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970