có hiu hiu gió
mẹ ru dìu dịu
bé nghe dễ chịu
và ngủ thiu thiu


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013