Tại sao con mèo kêu meo
Bởi tên của nó là mèo bạn ơi!
Vì sao lại gọi là trời?
Tại trời bao phủ núi, đồi, biển, sông...

Làm sao đuổi được mùa đông
Là nhen lên ngọn lửa hồng sớm mai
Con ve kêu rát cả tai
Vì hè dẫn nắng rơi đầy không gian

Tại sao hoa cúc nở vàng?
Vì trong gió có tiếng đàn vọng lên
Tại sao sao sáng mỗi đêm?
Trên trời tối phải thắp thêm ngọn đèn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]